Legendaarisesta hajusuolasta tuhdimpi versio eli 25% Ammoniakki on tarvittaessa se viimeinen herätys treeniin taikka tärkeään suoritukseen.

Hinta
14,90 €
Saatavuus
Varastossa
Sportheavy Ammoniakki 25% (Hajusuola)

Sportheavy Ammoniakki 25% (Hajusuola)

Ammoniakki tai tutummin hajusuola avaa “röörit” ja tuo “sen tunteen”, mitä tarvitaan ennen isoa nostoa tai kehään astumista.

Oli käsissäsi sitten tanko tai hanskat, tällä otetaan “se viimeinenkin puristus” irti!!

Apteekki-laatuista 25% ammoniakki liuosta.
20ml lasipullo.

Koska tätä ei saa (kannata) juoda, pullo ei varsinaisesti kulu. Vaan kestää…ja kestää…ja kestää! Yleensä siihen asti kunnes hukkuu!

EMPROVE ESSENTIAL 25% Ammonia solution

Ammoniae solutio concentrata
Ammoniakki, väkevä
Ammoniak, koncentrerad

Erä: K52167922

CAS-numero: 1336-21-6

R34
Syövyttävää.
Frätande.

R50
Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Mycket giftigt för vattenorganismer.

S26
Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S36
Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Använd lämpliga skyddskläder.

S37
Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddshandskar.

S39
Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S45
Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S61
Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/skyddsinformationsblad.

TAMRO OYJ, Rajatorpantie 41 B, 01640 Vantaa

Tämän tuotteen ostaneet ostivat myös…